คู่มือผู้เล่าเรื่องธรณีถ้ำเลสเตโกดอน ฉบับหินประดับถ้ำ อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

คู่มือสำหรับมัคคุเทศก์ท้องถิ่นกลุ่มพายเรือถ้ำเลสเตโกดอน เนื้อหาในเล่มยังกล่าวถึง ประเภทของหินประดับถ้ำที่พบในถ้ำเลสเตโกดอนทั้งในแง่วิชาการและภาษาเขียน อันเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับผู้สนใจถ้ำอีกด้วย

Published date : Dec 20, 2018
Publisher : กรมทรัพยากรธรณี
Category :
Page : 74
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
คู่มือผู้เล่าเรื่องธรณีถ้ำเลสเตโกดอน ฉบับหินประดับถ้ำ อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 
260 b : Name of publisher 
กรมทรัพยากรธรณี 
300 a : Total pages 
74 
520 a : Description 
คู่มือสำหรับมัคคุเทศก์ท้องถิ่นกลุ่มพายเรือถ้ำเลสเตโกดอน เนื้อหาในเล่มยังกล่าวถึง ประเภทของหินประดับถ้ำที่พบในถ้ำเลสเตโกดอนทั้งในแง่วิชาการและภาษาเขียน อันเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับผู้สนใจถ้ำอีกด้วย 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.