ให้ความรู้โดยสังเขปเกี่ยวกับแร่ประเภทต่างๆ เสริมด้วยภาพประกอบลักษณะของแร่ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจชนิดของแร่นั้นๆได้ง่ายขึ้นด้วย

Published date : Dec 21, 2018
Publisher : กรมทรัพยากรธรณี
Category :
Page : 325
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
แร่ 
260 b : Name of publisher 
กรมทรัพยากรธรณี 
300 a : Total pages 
325 
520 a : Description 
ให้ความรู้โดยสังเขปเกี่ยวกับแร่ประเภทต่างๆ เสริมด้วยภาพประกอบลักษณะของแร่ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจชนิดของแร่นั้นๆได้ง่ายขึ้นด้วย 
650 a : Subject 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.