น้ำบาดาล มหัศจรรย์ขุมทรัพย์ใต้ปฐพี

หนังสือการ์ตูนองค์ความรู้เรื่องน้ำบาดาลสำหรับเยาวชนและประชาชน เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ชุมชนใช้น้ำบาดาลอย่างมีส่วนร่วมและเห็นคุณค่า ลดปัญหาความขัดแย้ง ส่งเสริมการสร้างความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืน

Published date : Dec 21, 2018
Publisher : -
Category :
Page : 150
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
น้ำบาดาล มหัศจรรย์ขุมทรัพย์ใต้ปฐพี 
260 b : Name of publisher 
บริษัท เฮ ครีเอชั่น จำกัด 
300 a : Total pages 
150 
520 a : Description 
หนังสือการ์ตูนองค์ความรู้เรื่องน้ำบาดาลสำหรับเยาวชนและประชาชน เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ชุมชนใช้น้ำบาดาลอย่างมีส่วนร่วมและเห็นคุณค่า ลดปัญหาความขัดแย้ง ส่งเสริมการสร้างความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืน 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.