คู่มือการฝึกอบรมช่างเจาะน้ำบาดาล ระดับ 1

เอกสารคู่มือประกอบการอบรมช่างเจาะน้ำบาดาล วิศวกร และนักธรณีวิทยา นำเสนอความรู้ทั่วไป จรรยาบรรณในวิชาชีพช่างเจาะน้ำบาดาล ความรู้เรื่องแหล่งน้ำบาดาลในประเทศไทย ขั้นตอนการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล และกฎหมายด้านน้ำบาดาล เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ภาคปฏิบัติ

Published date : Dec 21, 2018
Publisher : -
Category :
Page : 293
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
คู่มือการฝึกอบรมช่างเจาะน้ำบาดาล ระดับ 1 
260 b : Name of publisher 
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 
300 a : Total pages 
293 
520 a : Description 
เอกสารคู่มือประกอบการอบรมช่างเจาะน้ำบาดาล วิศวกร และนักธรณีวิทยา นำเสนอความรู้ทั่วไป จรรยาบรรณในวิชาชีพช่างเจาะน้ำบาดาล ความรู้เรื่องแหล่งน้ำบาดาลในประเทศไทย ขั้นตอนการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล และกฎหมายด้านน้ำบาดาล เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ภาคปฏิบัติ 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.