น้ำบาดาลกับพลังงานความร้อนใต้พิภพ

พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานสะอาดที่ปรากฎให้เห็นในรูปของบ่อน้ำร้อน น้ำพุร้อน ไอน้ำร้อน และบ่อโคลนเดือด สามารถแปรผันเป็นพลังงานที่ทำประโยชน์แก่สังคมโลกและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Published date : Dec 21, 2018
Publisher : -
Category :
Page : 32
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
น้ำบาดาลกับพลังงานความร้อนใต้พิภพ 
260 b : Name of publisher 
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 
300 a : Total pages 
32 
520 a : Description 
พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานสะอาดที่ปรากฎให้เห็นในรูปของบ่อน้ำร้อน น้ำพุร้อน ไอน้ำร้อน และบ่อโคลนเดือด สามารถแปรผันเป็นพลังงานที่ทำประโยชน์แก่สังคมโลกและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.