แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์
Published date : Dec 24, 2018
Publisher : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
Page : 37
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ 
260 c : Date of publication 
2561 
300 a : Total pages 
37 
520 a : Description 
แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏในเอกสารล่มนี้ พัฒนาขึ้นโดยคณะกรรมการเทคนิคด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์และบริการ ภายใต้การดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์สำหรับใช้เป็นกลไกในการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.