กลไกราคาเพื่อลดปัญหาโลกร้อน
Published date : Dec 24, 2018
Publisher : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
Page : 98
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
978-616-91798-4-9 
245 a : Title 
กลไกราคาเพื่อลดปัญหาโลกร้อน 
260 c : Date of publication 
2559 
300 a : Total pages 
98 
520 a : Description 
ประเด็นปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าปัญหาโลกร้อนนั้น เป็นสิ่งที่หลายประเทศทั่วโลกมีความตื่นตัวกันมากเนื่องจากเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของทุกประเทศ ดังจะเห็นได้จากที่ผู้แทนประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทย ได้เข้าร่วมการประชุมสมัชชารัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 21 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 12 ธันวาคม 2558 นี้ และสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกัน ในการที่จะดำเนินงานในด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการดำเนินมาตรการด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อรักษาอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้สูงขึ้นไม่เกิน 2 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับอุณหภูมิโลกในยุคก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรม 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.