ความเป็นมาและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อใบไม้สีทอง
Published date : Jan 10, 2012
Publisher : องค์การสวนพฤกษศาสตร์
Category :
Page : -
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
ความเป็นมาและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อใบไม้สีทอง 
260 b : Name of publisher 
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
260 c : Date of publication 
2555 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.