คู่มือสำหรับผู้ประกอบการในการจัดทำแนวทางการจัดการน้ำเสียและของเสียจากการประกอบกิจการการเลี้ยงสุกร

จัดทำขึ้น เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบการที่มีการเลี้ยงสุกรตั้งแต่ 6 หน่วย ปศุสัตว์ขึ้นไป (เทียบเท่าสุกรขุนตั้งแต่ 50 ตัวขึ้นไป) ในการจัดทำแนวทางการจัดการน้ำและของเสียจากการเลี้ยงสุกรเพื่อประกอบการขออนุญาตหรือต่ออายุการประกอบกิจการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยเนื้อหาของข้อมูลฉบับนี้ ประกอบด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไป ด้านการจัดการน้ำเสียและของเสียจากการเลี้ยงสุกร รายละเอียดของการจัดทำแนวทางการจัดการน้ำเสียและของเสียเพื่อประกอบการขออนุญาตหรือขอต่ออายุการประกอบกิจการ รวมถึงตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มรายละเอียดด้านการจัดการน้ำเสียจากการเลี้ยงสุกรที่ผู้ประกอบการต้องจัดทำ

Published date : Dec 28, 2018
Publisher : -
Page : 68
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
คู่มือสำหรับผู้ประกอบการในการจัดทำแนวทางการจัดการน้ำเสียและของเสียจากการประกอบกิจการการเลี้ยงสุกร 
260 c : Date of publication 
2554 
300 a : Total pages 
68 
520 a : Description 
จัดทำขึ้น เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบการที่มีการเลี้ยงสุกรตั้งแต่ 6 หน่วย ปศุสัตว์ขึ้นไป (เทียบเท่าสุกรขุนตั้งแต่ 50 ตัวขึ้นไป) ในการจัดทำแนวทางการจัดการน้ำและของเสียจากการเลี้ยงสุกรเพื่อประกอบการขออนุญาตหรือต่ออายุการประกอบกิจการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยเนื้อหาของข้อมูลฉบับนี้ ประกอบด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไป ด้านการจัดการน้ำเสียและของเสียจากการเลี้ยงสุกร รายละเอียดของการจัดทำแนวทางการจัดการน้ำเสียและของเสียเพื่อประกอบการขออนุญาตหรือขอต่ออายุการประกอบกิจการ รวมถึงตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มรายละเอียดด้านการจัดการน้ำเสียจากการเลี้ยงสุกรที่ผู้ประกอบการต้องจัดทำ 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.