คู่มือระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน

จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการบำบัดน้ำเสียและเป็นแนวทางในการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียอย่างมี ประสิทธิภาพ และ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้อ่านสามารถดำเนินการตามแนวทางที่นำเสนอ เพื่อลดปริมาณน้ำเสียที่ระบายออกสู่สิ่งแวดล้อมและ แหล่งน้ำมีคุณภาพดีอย่างยั่งยืนต่อไป

Published date : Dec 28, 2018
Publisher : -
Page : 99
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
คู่มือระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน 
260 c : Date of publication 
2560 
300 a : Total pages 
99 
520 a : Description 
จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการบำบัดน้ำเสียและเป็นแนวทางในการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียอย่างมี ประสิทธิภาพ และ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้อ่านสามารถดำเนินการตามแนวทางที่นำเสนอ เพื่อลดปริมาณน้ำเสียที่ระบายออกสู่สิ่งแวดล้อมและ แหล่งน้ำมีคุณภาพดีอย่างยั่งยืนต่อไป 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.