วิธีการปฏิบัติสำหรับการเก็บตัวอย่างน้ำจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

จัดทำขึ้นสำหรับใช้เป็นแนวปฏิบัติ ในการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม น้ำทิ้งชุมชนและน้ำทิ้งเกษตรกรรม โดยได้อธิบายถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน การเตรียมความพร้อมก่อนการออกภาคสนาม การให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งกำเนิดมลพิษ รวมทั้งจุดเก็บและการเก็บตัวอย่าง ปริมาตรและการรักษาสภาพตัวอย่างก่อนที่จะส่งห้องปฏิบัติการเพื่อทำการวิเคราะห์

Published date : Dec 28, 2018
Publisher : -
Page : 58
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
วิธีการปฏิบัติสำหรับการเก็บตัวอย่างน้ำจากแหล่งกำเนิดมลพิษ 
260 c : Date of publication 
2553 
300 a : Total pages 
58 
520 a : Description 
จัดทำขึ้นสำหรับใช้เป็นแนวปฏิบัติ ในการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม น้ำทิ้งชุมชนและน้ำทิ้งเกษตรกรรม โดยได้อธิบายถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน การเตรียมความพร้อมก่อนการออกภาคสนาม การให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งกำเนิดมลพิษ รวมทั้งจุดเก็บและการเก็บตัวอย่าง ปริมาตรและการรักษาสภาพตัวอย่างก่อนที่จะส่งห้องปฏิบัติการเพื่อทำการวิเคราะห์ 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.