ศิลปะการพูดสำหรับผู้นำ

หนังสือเล่มนี้เปรียบเสมือนเป็นเวทีการพูดสำหรับผู้ที่กำลังจะก้าวสู่การเป็นผู้นำ หรืออาจกำลังเป็นหัวหน้า ผู้จัดการ หรือผู้บริหารในระดับต่างๆ คุณจะได้ทราบถึงแนวทางการพูดที่ประสบความสำเร็จ เทคนิคการเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง ศิลปะการพูดต่อที่ชุมชน การพูดในโอกาสต่างๆ และการพูดในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในการปฏิบัติงาน ในสังคม ในงานสังสรรค์ และในพิธีการต่างๆ เนื้อหาในเล่มจะเป็นช่วยชี้แนะแนวทางในการพูดสำหรับคุณ ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้เป็นนักพูด หรือเป็นวิทยาการก็ตาม คุณก็จะสามารถใช้ข้อมูลจากหนังสือเล่มนี้ในการพูด การกล่าวกับบุคคล หรือกลุ่มบุคคลในโอกาสหรือสถานการณ์ต่างๆ ได้เสมอ

Published date : Mar 21, 2019
Publisher : Expernet
Page : 176
Rating :
Available Only 1 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
9789744141316 
245 a : Title 
ศิลปะการพูดสำหรับผู้นำ 
300 a : Total pages 
176 
520 a : Description 
หนังสือเล่มนี้เปรียบเสมือนเป็นเวทีการพูดสำหรับผู้ที่กำลังจะก้าวสู่การเป็นผู้นำ หรืออาจกำลังเป็นหัวหน้า ผู้จัดการ หรือผู้บริหารในระดับต่างๆ คุณจะได้ทราบถึงแนวทางการพูดที่ประสบความสำเร็จ เทคนิคการเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง ศิลปะการพูดต่อที่ชุมชน การพูดในโอกาสต่างๆ และการพูดในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในการปฏิบัติงาน ในสังคม ในงานสังสรรค์ และในพิธีการต่างๆ เนื้อหาในเล่มจะเป็นช่วยชี้แนะแนวทางในการพูดสำหรับคุณ ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้เป็นนักพูด หรือเป็นวิทยาการก็ตาม คุณก็จะสามารถใช้ข้อมูลจากหนังสือเล่มนี้ในการพูด การกล่าวกับบุคคล หรือกลุ่มบุคคลในโอกาสหรือสถานการณ์ต่างๆ ได้เสมอ 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.