พลังเทคโนแครต

"เสนาะ อูนากูล" เทคโนแครตคนสำคัญที่สุดคนหนึ่งในช่วง "ยุคทอง" ของเทคโนแครต เล่าถึงชีวิตส่วนตัว เส้นทางการพัฒนาเศรษฐกิจไทย ระหว่างปี 2504-2535 (รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ถึงรัฐบาลอานันท์ ปันยารชุน) ทำให้เห็นบทบาทของเหล่าเทคโนแครตในหน่วยราชการด้านเศรษฐกิจ ที่ร่วมกันสร้างเศรษฐกิจไทยยุคใหม่ รวมถึงเกร็ดประวัติศาสตร์เศรษฐกิจที่น่าสนใจ "ยุคทอง" ของเทคโนแครต จบลงพร้อมกับการสิ้นสุดรัฐบาลพลเอกเปรม เมื่อ ปี 2531 และรัฐบาลอานันท์ ปันยารชุน เมื่อ ปี 2535 บันทึกเล่มนี้จึงเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญอีกเล่มหนึ่งที่ไม่ควรพลาด

Published date : Mar 21, 2019
Publisher : มติชน
Page : 344
Rating :
Available Only 2 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
9789740211716 
245 a : Title 
พลังเทคโนแครต 
300 a : Total pages 
344 
520 a : Description 
"เสนาะ อูนากูล" เทคโนแครตคนสำคัญที่สุดคนหนึ่งในช่วง "ยุคทอง" ของเทคโนแครต เล่าถึงชีวิตส่วนตัว เส้นทางการพัฒนาเศรษฐกิจไทย ระหว่างปี 2504-2535 (รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ถึงรัฐบาลอานันท์ ปันยารชุน) ทำให้เห็นบทบาทของเหล่าเทคโนแครตในหน่วยราชการด้านเศรษฐกิจ ที่ร่วมกันสร้างเศรษฐกิจไทยยุคใหม่ รวมถึงเกร็ดประวัติศาสตร์เศรษฐกิจที่น่าสนใจ "ยุคทอง" ของเทคโนแครต จบลงพร้อมกับการสิ้นสุดรัฐบาลพลเอกเปรม เมื่อ ปี 2531 และรัฐบาลอานันท์ ปันยารชุน เมื่อ ปี 2535 บันทึกเล่มนี้จึงเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญอีกเล่มหนึ่งที่ไม่ควรพลาด 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.