ของฝากเด็ด 77 จังหวัด

ไม่ว่าจะเป็นของคาว ของหวาน สิ่งประดิษฐ์ สิ่งจำลอง งานฝีมือศิลปหัตถกรรม ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของเมือง ตำบล อำเภอ หรือจังหวัดนั้น บอกถึงรากฐานความเป็นมา สื่อความไปถึงวัฒนธรรมประเพณีและประวัติศาสตร์ของพื้นที่ ดังนั้น ของฝากจึงไม่ใช่แค่ของที่ซื้อติดมือไปฝากเพื่อเป็นการแสดงน้ำใจ แต่เป็นเสมือนความทรงจำของผู้ที่เดินทางไปเยือนถิ่นนั้นๆ เป็นความทรงจำดีงาม ที่ได้ซึมซับวิถีชีวิตแต่ละจังหวัดที่เดินทางไปถึง ซึ่งข้อมูลในเล่มนี้ครบถ้วนทุกจังหวัดในประเทศไทย ซึ่งทีมนักข่าวของหนังสือพิมพ์ข่าวสดได้สืบค้นเก็บข้อมูล ประวัติความเป็นมาของร้าน ที่ตั้ง เบอร์ติดต่อ พร้อมแผนที่เดินทางไปกินได้ทั่วไทย ด้วยภาพสี่สีสวยงามตลอดทั้งเล่ม

Published date : Apr 23, 2019
Publisher : มติชน
Category : ทั่วไป
Page : 224
Rating :
Available Only 2 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
9789740212010 
245 a : Title 
ของฝากเด็ด 77 จังหวัด 
300 a : Total pages 
224 
520 a : Description 
ไม่ว่าจะเป็นของคาว ของหวาน สิ่งประดิษฐ์ สิ่งจำลอง งานฝีมือศิลปหัตถกรรม ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของเมือง ตำบล อำเภอ หรือจังหวัดนั้น บอกถึงรากฐานความเป็นมา สื่อความไปถึงวัฒนธรรมประเพณีและประวัติศาสตร์ของพื้นที่ ดังนั้น ของฝากจึงไม่ใช่แค่ของที่ซื้อติดมือไปฝากเพื่อเป็นการแสดงน้ำใจ แต่เป็นเสมือนความทรงจำของผู้ที่เดินทางไปเยือนถิ่นนั้นๆ เป็นความทรงจำดีงาม ที่ได้ซึมซับวิถีชีวิตแต่ละจังหวัดที่เดินทางไปถึง ซึ่งข้อมูลในเล่มนี้ครบถ้วนทุกจังหวัดในประเทศไทย ซึ่งทีมนักข่าวของหนังสือพิมพ์ข่าวสดได้สืบค้นเก็บข้อมูล ประวัติความเป็นมาของร้าน ที่ตั้ง เบอร์ติดต่อ พร้อมแผนที่เดินทางไปกินได้ทั่วไทย ด้วยภาพสี่สีสวยงามตลอดทั้งเล่ม 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.