สตีฟ นากาโมโต ได้เขียนเรื่องน้เพื่อช่วยให้ผู้อ่านประสบความสำเร็จในการถ่ายทอดความคิดและแนวคิดอย่างเกิดผล ในการจัดการความเสียหายที่เกิดจาการสื่อสาร นากาโมโตให้ขั้นตอนง่ายๆ และกระชับ เพื่อขจัดปัญหาในการถ่ายทอดความคิดและแนวคิดให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือคำพูด เทคนิคของสตีฟได้ให้ความกระจ่างในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จทั้งในสถานการณ์ส่วนตัวและในที่ทำงาน...

Published date : May 16, 2019
Publisher : ซัคเซส มีเดีย
Category : ทั่วไป
Page : 257
Rating :
Available Only 2 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
9786162054693 
245 a : Title 
พูดอย่างผู้ชนะ 
300 a : Total pages 
257 
520 a : Description 
สตีฟ นากาโมโต ได้เขียนเรื่องน้เพื่อช่วยให้ผู้อ่านประสบความสำเร็จในการถ่ายทอดความคิดและแนวคิดอย่างเกิดผล ในการจัดการความเสียหายที่เกิดจาการสื่อสาร นากาโมโตให้ขั้นตอนง่ายๆ และกระชับ เพื่อขจัดปัญหาในการถ่ายทอดความคิดและแนวคิดให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือคำพูด เทคนิคของสตีฟได้ให้ความกระจ่างในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จทั้งในสถานการณ์ส่วนตัวและในที่ทำงาน... 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.