คู่มือการบริหารกิจการประปา
Published date : May 23, 2019
Publisher : -
Page : 73
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
974-9929-34-9 
245 a : Title 
คู่มือการบริหารกิจการประปา 
260 b : Name of publisher 
- 
260 c : Date of publication 
พ.ศ.2548 
300 a : Total pages 
73 
520 a : Description 
ระบบประปาเป็นระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายที้งผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.