เครื่องมือประมงพื้นบ้าน อีกหนึ่งวิถีอนุรักษ์ของป่าคลอก
Published date : May 27, 2019
Publisher : -
Page : 10
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
เครื่องมือประมงพื้นบ้าน อีกหนึ่งวิถีอนุรักษ์ของป่าคลอก 
260 c : Date of publication 
มิถุนายน 2558 
260 b : Name of publisher 
- 
300 a : Total pages 
10 
520 a : Description 
การทำการประมงเป็นอาชีพที่ชาวบ้านป่าคลอก จ.ภูเก็ต ยึดเป็นอาชีพมายาวนาน ด้วยทรัพยากรที่มีอยู่สมบูรณ์ทำให้ชาวป่าคลอกได้ผลตอบแทนที่ดีจากการประมงมาตลอด อย่างไรก็ตาม ความทันสมัยของเทคโนโลยีได้พัฒนาความสามารถในการจับสัตว์น้ำได้มากขึ้น แต่เครื่องมือบางชนิดทำลายทรัพยากรให้หมดไปเร็วขึ้นด้วย เครื่องมือประมงพื้นบ้านจึงเป็นวิถีทางหนึ่งที่จะช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลเอาไว้ให้ลูกหลานมีใช้ตลอดไป 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.