มาตรฐานการดูแลและบำรุงรักษาระบบประปาแบบผิวดิน
Published date : May 28, 2019
Publisher : กรมทรัพยากรน้ำ
Page : 25
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
- 
245 a : Title 
มาตรฐานการดูแลและบำรุงรักษาระบบประปาแบบผิวดิน 
260 b : Name of publisher 
- 
260 c : Date of publication 
มิถุนายน 2548 
300 a : Total pages 
25 
520 a : Description 
ระบบประปาหมู่บ้าน เป็นระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีความจำเป็นอย่างหนึ่งในชุมชนหรือองค์กรส่วนท้องถิ่น 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.