ห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ (Automotive Emission Laboratory)
Published date : Jun 06, 2019
Publisher : -
Page : 22
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
ห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ (Automotive Emission Laboratory) 
260 c : Date of publication 
2560 
300 a : Total pages 
22 
520 a : Description 
Automotive Emission Laboratory) ห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ ได้ดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 โดยเริ่มเปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณมลพิษจากยานพาหนะตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2542 จนถึงปัจจุบัน 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.