เมื่อปลาจะกินดาว ปีที่ 17

ถึงเวลายืนข้างธรรมชาติจากอ่าวมาหยาสู่การฟื้นฟูทะเลไทย

Call No. : -
Publisher : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Published Date :
Page : 156
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
978-616-316-531-2 
245 a : Title 
เมื่อปลาจะกินดาว ปีที่ 17 
260 b : Name of publisher 
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
260 c : Date of publication 
17 กันยายน 2562 
300 a : Total pages 
156 
520 a : Description 
ถึงเวลายืนข้างธรรมชาติจากอ่าวมาหยาสู่การฟื้นฟูทะเลไทย 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.