คู่มือ ประชารัฐร่วมใจ ประเทศไทยไร้ขยะ

การส่งเสริมให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจัดการขยะที่ต้นทาง นับเป็นมาตรการสำคัญอย่างหนึ่งที่จะทำให้ปัญหาขยะที่มีปริมาณมากของประเทศไทย ลดลงได้อย่างยั่งยืน

Call No. : -
Publisher : -
Published Date :
Page : 64
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
- 
245 a : Title 
คู่มือ ประชารัฐร่วมใจ ประเทศไทยไร้ขยะ 
260 b : Name of publisher 
- 
260 c : Date of publication 
1 กุมภาพันธ์ 2561 
300 a : Total pages 
64 
520 a : Description 
การส่งเสริมให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจัดการขยะที่ต้นทาง นับเป็นมาตรการสำคัญอย่างหนึ่งที่จะทำให้ปัญหาขยะที่มีปริมาณมากของประเทศไทย ลดลงได้อย่างยั่งยืน 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.