คู่มือ ธนาคารขยะรีไซเคิล

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดพิมพ์คู่มือธนาคารขยะรีไซเคิลเพิ่มเติมและปรับปรุงเนื้อหาให้มีความเหมาะสมและง่ายต่อการเข้าใจยิ่งขึ้น โดยเพิ่มเติมเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการลดปริมาณขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะมูลฝอยที่สามารถปฏิบัติได้ง่าย ซึ่งคู่มือที่จัดพิมพ์มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิลให้แก่ คณะครูและนักเรียน รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่สนใจ

Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
- 
245 a : Title 
คู่มือ ธนาคารขยะรีไซเคิล 
260 b : Name of publisher 
- 
260 c : Date of publication 
29 มีนาคม 2560 
300 a : Total pages 
106 
520 a : Description 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดพิมพ์คู่มือธนาคารขยะรีไซเคิลเพิ่มเติมและปรับปรุงเนื้อหาให้มีความเหมาะสมและง่ายต่อการเข้าใจยิ่งขึ้น โดยเพิ่มเติมเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการลดปริมาณขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะมูลฝอยที่สามารถปฏิบัติได้ง่าย ซึ่งคู่มือที่จัดพิมพ์มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิลให้แก่ คณะครูและนักเรียน รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่สนใจ 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.