คนเราตัดสินใจเพื่อสิ่งแวดล้อม... ได้อย่างไร

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน โลกปัจจุบันนี้ คือ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประชาชนในฐานะปัจเจกชนและสมาชิกหน่วยย่อยสุดของสังคม

Call No. : -
Publisher : ส.ไพบูลย์การพิมพ์
Published Date :
Page : 156
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
- 
245 a : Title 
คนเราตัดสินใจเพื่อสิ่งแวดล้อม... ได้อย่างไร 
260 c : Date of publication 
1 มีนาคม 2558 
260 b : Name of publisher 
ส.ไพบูลย์การพิมพ์ 
300 a : Total pages 
156 
520 a : Description 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน โลกปัจจุบันนี้ คือ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประชาชนในฐานะปัจเจกชนและสมาชิกหน่วยย่อยสุดของสังคม 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.