การปนเปื้อนของยาต้านจุลชีพ

การปนเปื้อนของยาต้านจุลชีพในแม่น้ำบางปะกง และการบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

Call No. : -
Publisher : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
Published Date :
Page : 22
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
การปนเปื้อนของยาต้านจุลชีพ 
260 b : Name of publisher 
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม 
260 c : Date of publication 
1 พฤษภาคม 2562 
300 a : Total pages 
22 
520 a : Description 
การปนเปื้อนของยาต้านจุลชีพในแม่น้ำบางปะกง และการบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.