เปลือกหอยและฟันปลายุคโฮโลซีน จากอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Published date : Nov 06, 2019
Publisher : กรมทรัพยากรธรณี
Page : 25 หน้า
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
เปลือกหอยและฟันปลายุคโฮโลซีน จากอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
260 b : Name of publisher 
กรุงเทพฯ : กรมทรัพยากรธรณี, 2540 
300 a : Total pages 
25 หน้า 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.