รายงานสถานการณ์ มลพิษของประเทศไทย ปี 2561

รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2561 ประกอบด้วย ข้อมูลสถานการณ์มลพิษแต่ละด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อสถานการณ์มลพิษ แนวโน้มของสถานการณ์และการจัดการคุณภาพน้ำผิวดิน น้ำทะเลชายฝั่ง น้ำบาดาล คุณภาพอากาศและระดับเสียง ขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตราย สารอันตราย ข้อเสนอแนวทางการจัดการมลพิษในอนาคต เหตุการณ์เด่นที่น่าสนใจ และเกร็ดความรู้

Published date : Nov 20, 2019
Publisher : -
Page : 92
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
รายงานสถานการณ์ มลพิษของประเทศไทย ปี 2561 
260 c : Date of publication 
2562 
260 b : Name of publisher 
9786163165220 
300 a : Total pages 
92 
520 a : Description 
รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2561 ประกอบด้วย ข้อมูลสถานการณ์มลพิษแต่ละด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อสถานการณ์มลพิษ แนวโน้มของสถานการณ์และการจัดการคุณภาพน้ำผิวดิน น้ำทะเลชายฝั่ง น้ำบาดาล คุณภาพอากาศและระดับเสียง ขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตราย สารอันตราย ข้อเสนอแนวทางการจัดการมลพิษในอนาคต เหตุการณ์เด่นที่น่าสนใจ และเกร็ดความรู้ 
650 a : Subject 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.