แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Published date : Dec 11, 2019
Publisher : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Page : 50
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
978-616-316-506-0 
245 a : Title 
แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
260 c : Date of publication 
มกราคม 2562 
300 a : Total pages 
50 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.