แม่น้ำลำคลอง
Published date : Feb 03, 2020
Publisher : มติชน
Page : 235
Rating :
Available Only 2 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

100 a : Author 
245 a : Title 
แม่น้ำลำคลอง 
300 a : Total pages 
235 
520 a : Description 
"เล่าเรื่องราวความเป็นมา เบื้องหลังของชื่อเสียงเรียงนามของแม่น้ำลำคลอง ว่าทำไมถึงได้ตั้งชื่อนี้ ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดจำนวนกว่าเจ็ดสิบแห่ง ยังสอดแทรกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ สภาพสังคม เศรษฐกิจ และวรรณคดีไว้อย่างครบถ้วน " 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.