เกษตรหลังเกษียณ

เรียนรู้การทำเกษตรอย่างมืออาชีพ จากตัวอย่างความสำเร็จของเกษตรกรวัยเกษียณหลากหลายรูปแบบ ทั้งปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ การเพาะปลูกทั่วไป การทำเกษตรอินทรีย์ เกษตรสวนผสม พร้อมคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ

Published date : Feb 03, 2020
Publisher : มติชน
Page : 251
Rating :
Available Only 2 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
เกษตรหลังเกษียณ 
300 a : Total pages 
251 
520 a : Description 
เรียนรู้การทำเกษตรอย่างมืออาชีพ จากตัวอย่างความสำเร็จของเกษตรกรวัยเกษียณหลากหลายรูปแบบ ทั้งปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ การเพาะปลูกทั่วไป การทำเกษตรอินทรีย์ เกษตรสวนผสม พร้อมคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.