โลกร้อนเราซ่อมได้

ภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาใหญ่และถูกกล่าวถึงมากที่สุดในปัจจุบัน สำหรับเด็ก ๆ แล้วอาจมองว่าไม่สำคัญหรือเป็นเรื่องไกลตัว แต่ที่จริงมันเป็นเรื่องอันตรายและใกล้ตัวกว่าที่เราคิด เพราะนับวันภาวะโลกร้อนยิ่งรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ และส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของเราชนิดที่คาดไม่ถึง โป้ง โจโจ้ และหนูนา สามสหายรุ่นเยาว์ไม่เคยเห็นความสำคัญของปัญหาโลกร้อนเลย จนเมื่อพวกเขาเจอปัญหาเข้ากับตัวเอง จึงค่อยเปลี่ยนพฤติกรรมในการช่วยลดโลกร้อนทั้งในบ้านและนอกบ้าน ด้วยวิธีง่าย ๆ ที่ทุกคนสามารถทำได้ เช่น ลดการใช้ไฟฟ้า นำมัน การใช้วัสดุรีไซเคิล ฯลฯ แต่แม้ทั้งสามจะเห็นความสำคัญของการช่วยกันรักษาโลกแล้ว ด่านต่อไปที่ยากกว่าคือ การทำให้คนที่ไม่เคยสนใจปัญหาโลกร้อนหันมาใส่ใจและร่วมกันแก้ไขปัญหา ต้องมาติดตามกันว่าแก๊งโลกร้อนเราซ่อมได้จะมีวิธีการอย่างไรในการเปลี่ยนแปลงและชักจูงคนอื่น ๆ โลกร้อนเราซ่อมได้ จะทำให้เด็ก ๆ เข้าใจและเห็นความสำคัญของปัญหาโลกร้อนที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ พร้อมด้วยวิธีแก้ไขและลดภาวะโลกร้อนง่าย ๆ ที่นำไปใช้ได้จริง ยังไม่สายเกินไปที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาโลกร้อน

Published date : Feb 03, 2020
Publisher : นานมีบุ๊คส์
Page : 74
Rating :
Available Only 1 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
โลกร้อนเราซ่อมได้ 
300 a : Total pages 
74 
520 a : Description 
ภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาใหญ่และถูกกล่าวถึงมากที่สุดในปัจจุบัน สำหรับเด็ก ๆ แล้วอาจมองว่าไม่สำคัญหรือเป็นเรื่องไกลตัว แต่ที่จริงมันเป็นเรื่องอันตรายและใกล้ตัวกว่าที่เราคิด เพราะนับวันภาวะโลกร้อนยิ่งรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ และส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของเราชนิดที่คาดไม่ถึง โป้ง โจโจ้ และหนูนา สามสหายรุ่นเยาว์ไม่เคยเห็นความสำคัญของปัญหาโลกร้อนเลย จนเมื่อพวกเขาเจอปัญหาเข้ากับตัวเอง จึงค่อยเปลี่ยนพฤติกรรมในการช่วยลดโลกร้อนทั้งในบ้านและนอกบ้าน ด้วยวิธีง่าย ๆ ที่ทุกคนสามารถทำได้ เช่น ลดการใช้ไฟฟ้า นำมัน การใช้วัสดุรีไซเคิล ฯลฯ แต่แม้ทั้งสามจะเห็นความสำคัญของการช่วยกันรักษาโลกแล้ว ด่านต่อไปที่ยากกว่าคือ การทำให้คนที่ไม่เคยสนใจปัญหาโลกร้อนหันมาใส่ใจและร่วมกันแก้ไขปัญหา ต้องมาติดตามกันว่าแก๊งโลกร้อนเราซ่อมได้จะมีวิธีการอย่างไรในการเปลี่ยนแปลงและชักจูงคนอื่น ๆ โลกร้อนเราซ่อมได้ จะทำให้เด็ก ๆ เข้าใจและเห็นความสำคัญของปัญหาโลกร้อนที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ พร้อมด้วยวิธีแก้ไขและลดภาวะโลกร้อนง่าย ๆ ที่นำไปใช้ได้จริง ยังไม่สายเกินไปที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาโลกร้อน 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.