รายงานการจัดทำหนังสือรับรองคุณลักษณะจำเพาะของแร่ (Certificate on the Origin of a Mineral) ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิ
Published date : Apr 16, 2020
Publisher : กรมทรัพยากรธรณี
Category : รายงาน
Page : 113 หน้า : ภาพประกอบ
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
รายงานการจัดทำหนังสือรับรองคุณลักษณะจำเพาะของแร่ (Certificate on the Origin of a Mineral) ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิ 
260 b : Name of publisher 
กรุงเทพฯ : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม, 2561 
300 a : Total pages 
113 หน้า : ภาพประกอบ 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.