เมฆของพระราชา
Published date : May 20, 2020
Publisher : สกายบุ๊กส์
Category : ทั่วไป
Page : 80
Rating :
Available Only 1 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
เมฆของพระราชา 
300 a : Total pages 
80 
520 a : Description 
เมื่อภัยแล้งเข้าครอบคลุมหมู่บ้านดินแตก ผู้ใหญ่สามารถจึงอาสาช่วยชาวบ้าน เดินทางไปขอฝนหลวงเพื่อบรรเทาปัญหา เด็ก ๆ จึงได้เรียนรู้กรรมวิธีการทำ“ฝนหลวง” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงทุ่มเทพระวรกาย ประดิษฐ์คิดค้น”ตำราฝนหลวง”พระราชทาน 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.