อุทยานมรดกแห่งชาติอาเซียน (ชุดบอร์ดนิทรรศการ)
Published date : May 20, 2020
Publisher : สกายบุ๊กส์
Category : ทั่วไป
Page : -
Rating :
Available Only 1 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
อุทยานมรดกแห่งชาติอาเซียน (ชุดบอร์ดนิทรรศการ) 
520 a : Description 
เรียนรู้รู้จักและเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับอาเซียนอย่างหลากหลายทุกแง่มุม ทั้งประวัติความเป็นมาของอาเซียนประเทศสมาชิกภาษาวัฒนธรรมประเพณี ธรรมเนียมปฏิบัติต่างๆและความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคม “ประชาคมอาเซียน“ด้วยความเข้าใจ และได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.