หนังสือรวบรวมผลงาน มหิงสาสายสืบปฐมวัย ปี 2562
Call No. : -
Publisher : กลุ่มสิ่งแวดล้อมศึกษา กองส่งเสริมและเผยแพร่
Published Date :
Page : 126
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
หนังสือรวบรวมผลงาน มหิงสาสายสืบปฐมวัย ปี 2562 
260 b : Name of publisher 
กลุ่มสิ่งแวดล้อมศึกษา กองส่งเสริมและเผยแพร่ 
260 c : Date of publication 
มกราคม 2563 
300 a : Total pages 
126 
520 a : Description 
การส่งเสริมให้เด็กได้คลุกคลีอยู่กับธรรมชาติ การสร้างกระบวนการเรียนรู้เรื่องราวรอบตัว โดยเน้นให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมพัส ปฏิบัติจริงและสร้างการมีส่วนร่วมจะทำให้เด็กเกิดการจดจำ เข้าใจและสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องของสิ่งแวดล้อม 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.