ผลการดำเนินงานกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ประจำปี 2562
Call No. : -
Publisher : กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
Published Date :
Page : 273
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
ผลการดำเนินงานกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ประจำปี 2562 
260 b : Name of publisher 
กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
260 c : Date of publication 
2020 
300 a : Total pages 
273 
520 a : Description 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ให้ความสำคัญ กับการดำเนินกิจกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อม ของเครือข่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อม และให้ การหนุนเสริมการทำงานของเยาวชนผ่าน ทางชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือชมรมด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัย สีเขียว (Green University) ต่อไป 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.