ภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์พรรณพืช และผลผลิตรองจากป่าชายเลนของชุมชนชะแล้
Published date : Sep 17, 2020
Publisher : -
Page : 48
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
978-616-316-181-9 
245 a : Title 
ภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์พรรณพืช และผลผลิตรองจากป่าชายเลนของชุมชนชะแล้ 
260 b : Name of publisher 
เวิล์ดมีเดีย กราฟฟิก 
260 c : Date of publication 
กรกฎาคม 2557 
300 a : Total pages 
48 
520 a : Description 
ข้อมูลจากโครงการศึกษาภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์พรรณพืชและผลผลิตรองจากป่าชายเลนของชุมชนชายฝั่งทะเลสาบสงขลา เพื่อเผยแพร่คุณประโยชน์ของป่าชายเลน และวิถีชีวิตของชุมชนชะแล้ ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.