คู่มือจำแนกชนิดพันธุ์นกในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
Published date : Sep 29, 2020
Publisher : -
Page : 154
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
978-616-316-454-4 
245 a : Title 
คู่มือจำแนกชนิดพันธุ์นกในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล 
260 b : Name of publisher 
สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน 
260 c : Date of publication 
เมษายน 2561 
300 a : Total pages 
154 
520 a : Description 
ประเทศไทยมีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล ทางด้านทิศตะวันตกและทิศตะวันออก เป็นระยะทางยาว 3,148 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 23 จังหวัด ทางด้านชายฝั่ง ทะเลอันดามัน 6 จังหวัด ทางด้านชายฝั่งทะเลอ่าวไทย 17 จังหวัด ครอบคลุม เกาะขนาดเล็กและขนาดใหญ่รวม 936 เกาะ ที่มีความหลากหลายทางภูมิประเทศและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการรองรับความหลากหลายของชนิดพันธุ์และจำนวนประชากรของนกประจำถิ่นและนกอพยพหลายแสนตัวที่บินย้ายถิ่นเข้ามาอาศัยอยู่ตามแนวชายฝั่งทะเลในช่วงฤดูหนาวเป็นประจำทุกปี 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.