การจัดการขยะในสถานศึกษา
Call No. : -
Publisher :
Published Date :
Page : 66
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
การจัดการขยะในสถานศึกษา 
260 c : Date of publication 
สิงหาคม 2020 
300 a : Total pages 
66 
520 a : Description 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานสร้างวินัยในการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษาโดยจัดโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ขึ้น 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.