แนวทางการจัดการการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร ในการจัดจำหน่าย การบริการ และการบริโภค
Published date : Oct 26, 2020
Publisher : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Page : 48
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
แนวทางการจัดการการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร ในการจัดจำหน่าย การบริการ และการบริโภค 
260 b : Name of publisher 
บริษัท สื่อสำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด 
260 c : Date of publication 
พฤศจิกายน พ.ศ.2562 
300 a : Total pages 
48 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.