ผลลัพจากการค้น"อัญฑิกา สวัสดิ์วนิช และ สาวิตรี สระศรีรัตน์" : 1
ราไมคอร์ไรซากับกล้วยไม้ฟ้ามุ่ย