ลด ละ เลิก ถุงพลาสติก

ร่วมลดใช้ถุงพลาสติกในการทำบุญใส่บาตร เพื่อช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกภายในวัด “ทำบุญ ลด ละ เลิก ถุงพลาสติก”

MARC Information

245 a : Title 
ลด ละ เลิก ถุงพลาสติก 
520 a : Description 
ร่วมลดใช้ถุงพลาสติกในการทำบุญใส่บาตร เพื่อช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกภายในวัด “ทำบุญ ลด ละ เลิก ถุงพลาสติก” 
0 : Youtube VDO code 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.