น้ำบาดาลในประเทศไทย

ประเทศไทยมีบ่อน้ำบาดาลที่ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตร และอุตสาหกรรมกว่า 300,000 บ่อ คิดเป็นปริมาณที่นำน้ำบาดาลมาใช้ 15,000 ล้าน ลูกบาศก์เมตรต่อปี ยังคงเหลือน้ำบาดาลอีกกว่า 35,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ที่ยังไม่มีการพัฒนาขึ้นมาใช้ประโยชน์และไหลออกสู่ทะเลตามวัฏจักรของน้ำในธรรมชาติ

MARC Information

245 a : Title 
น้ำบาดาลในประเทศไทย 
520 a : Description 
ประเทศไทยมีบ่อน้ำบาดาลที่ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตร และอุตสาหกรรมกว่า 300,000 บ่อ คิดเป็นปริมาณที่นำน้ำบาดาลมาใช้ 15,000 ล้าน ลูกบาศก์เมตรต่อปี ยังคงเหลือน้ำบาดาลอีกกว่า 35,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ที่ยังไม่มีการพัฒนาขึ้นมาใช้ประโยชน์และไหลออกสู่ทะเลตามวัฏจักรของน้ำในธรรมชาติ 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.