บ่อ RBF แนวดิ่ง

บ่อน้ำบาดาลระบบ RBF มีการก่อสร้าง 2 ระบบด้วยกัน คือ บ่อแนวดิ่ง (Vertical Well) และบ่อแนวนอน (Horizontal Collector Well) ซึ่งบ่อแนวดิ่งจะมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าบ่อแนวนอน และมีการก่อสร้างที่ไม่ยุ่งยาก แต่จะได้ปริมาณน้ำน้อยกว่าบ่อแนวนอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำที่ต้องการสูบขึ้นมาใช้ในแต่ละพื้นที่ และสภาพความเหมาะสมทางด้านอุทกธรณีวิทยา

MARC Information

245 a : Title 
บ่อ RBF แนวดิ่ง 
520 a : Description 
บ่อน้ำบาดาลระบบ RBF มีการก่อสร้าง 2 ระบบด้วยกัน คือ บ่อแนวดิ่ง (Vertical Well) และบ่อแนวนอน (Horizontal Collector Well) ซึ่งบ่อแนวดิ่งจะมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าบ่อแนวนอน และมีการก่อสร้างที่ไม่ยุ่งยาก แต่จะได้ปริมาณน้ำน้อยกว่าบ่อแนวนอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำที่ต้องการสูบขึ้นมาใช้ในแต่ละพื้นที่ และสภาพความเหมาะสมทางด้านอุทกธรณีวิทยา 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.