รูปแบบและวิธีการเติมน้ำใต้ดิน

รูปแบบของวิธีการเติมน้ำใต้ดินที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลแนะนำให้ใช้กับพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทย ได้แก่ 1) ระบบเติมน้ำผ่านบ่อวงคอนกรีต 2) ระบบเติมน้ำฝนผ่านหลังคา และ 3) ระบบเติมน้ำผ่านสระ

MARC Information

245 a : Title 
รูปแบบและวิธีการเติมน้ำใต้ดิน 
520 a : Description 
รูปแบบของวิธีการเติมน้ำใต้ดินที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลแนะนำให้ใช้กับพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทย ได้แก่ 1) ระบบเติมน้ำผ่านบ่อวงคอนกรีต 2) ระบบเติมน้ำฝนผ่านหลังคา และ 3) ระบบเติมน้ำผ่านสระ 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.