ชีวิตใหม่ ไม่มีเธอ พลาสติก แค่ SAY NO ก็ OK

เราเลิกกันเถอะ ! . เราอยู่ด้วยกันมาตลอด อยู่ด้วยกันมานาน แต่ตอนนี้เราขอมีชีวิตใหม่ เพราะเธอมันเยอะ เธอเดินทางไปทั่ว เธอย่อยสลายยาก และที่สำคัญ “เธอทำร้ายเรา ทำร้ายโลก” . #คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต

MARC Information

245 a : Title 
ชีวิตใหม่ ไม่มีเธอ พลาสติก แค่ SAY NO ก็ OK 
520 a : Description 
เราเลิกกันเถอะ ! . เราอยู่ด้วยกันมาตลอด อยู่ด้วยกันมานาน แต่ตอนนี้เราขอมีชีวิตใหม่ เพราะเธอมันเยอะ เธอเดินทางไปทั่ว เธอย่อยสลายยาก และที่สำคัญ “เธอทำร้ายเรา ทำร้ายโลก” . #คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.