แยกดีรีไซเคิลได้เริ่มง่ายๆจากตัวเรา

ขยะพลาสติก ! ปัญหาใกล้ตัวกว่าที่คิด . ปัญหาขยะพลาสติก เป็นหนึ่งในปัญหาที่สำคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ผู้คนทั่วโลกกำลังให้ความสนใจ ซึ่งเราทุกคนต้องช่วยกันในการแก้ไขปัญหาจากขยะที่เกิดขึ้น ถ้าไม่อย่างนั้น.....แย่แน่ๆ

MARC Information

245 a : Title 
แยกดีรีไซเคิลได้เริ่มง่ายๆจากตัวเรา 
520 a : Description 
ขยะพลาสติก ! ปัญหาใกล้ตัวกว่าที่คิด . ปัญหาขยะพลาสติก เป็นหนึ่งในปัญหาที่สำคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ผู้คนทั่วโลกกำลังให้ความสนใจ ซึ่งเราทุกคนต้องช่วยกันในการแก้ไขปัญหาจากขยะที่เกิดขึ้น ถ้าไม่อย่างนั้น.....แย่แน่ๆ 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.